Eftertexterna – så har uppdraget utförts

Här berättar vi om vilka som deltagit och hur vi arbetat med uppdraget.

Genom en ändring i UKÄ:s regleringsbrev den 30 augusti 2018 fick myndigheten i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingick att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling.

Läs mer om uppdraget