Projektorganisation

Styrgruppen för uppdraget har bestått av:

  • Anders Söderholm, generaldirektör
  • Annika Pontén, chef för analysavdelningen
  • Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen

Projektgruppen för uppdraget har bestått av:

  • Andrea Amft, projektledare för uppdraget och utredare på analysavdelningen
  • Anna Lundh, utredare på analysavdelningen
  • Amanda Bjernestedt, utredare på analysavdelningen
  • Ulrika Thafvelin, senior utredare på utvärderingsavdelningen
  • Stina Moritz, kommunikationskonsult

Se även vilka nyckelaktörer vi samrått med under uppdragets gång