Tack till

 • Mattias Gordon, hellofilms.se
 • Våra gäster i Studio UKÄ:
  - Max Scheja, professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet
  - Emma Wikberg, lärare och pedagogisk ambassadör vid Stockholms universitet
  - Alastair Creelman, e-lärande specialist vid Linnéuniversitetet
  - Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet

 • Alla studenter, lärare, pedagogiska utvecklare och ledningsrepresentanter som tog sig tid att träffa oss när vi genomförde samtal på lärosätena. Ni hjälpte oss att fördjupa vår förståelse av det högskolepedagogiska arbetet för studenters lärande, för utbildningskvaliteten och för den fortsatta utvecklingen av den högre utbildningen.

 • Alla medverkande i den gemensamma konferensen med Swednet i Umeå 23 maj 2019 och särskilt Umeå universitets projektledare Mona Fjellström, Umeå universitet, och hennes team vid Umeå universitet för gemensam planering och genomförande.

 • Alla medverkande i den samarrangerade virtuella konferensen i Zoom 27 augusti 2019 och särskilt styrgruppen för Nätverket IT i Högre Utbildning (ITHU) för gemensam planering och genomförande:
  - Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
  - Markus Schneider, Karlstad universitet
  - Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
  - Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna
  - Lars Uhlin, Linköpings universitet
  - Lena Dafgård, Göteborgs universitet
  - Johani Karonen, Högskolan i Skövde
  - Anna Thorén, Högskolan i Borås
  - Petronella Ekstörm, Örebro universitet

 • Sunet

 • Annelie Berglind, Karlstad universitet, och hennes kollegor i planeringskommittén för Includekonferensen 2019 för lärorika samtal om inkluderande pedagogik.

 • Alla deltagare på NU-konferens 2018 som tog sig tid att via Mentimeter eller på andra sätt bidra med input och medskick till projektet.

 • Sveriges förenade studentkårer, SFS, för inspirerande samtal och gott samarbete.