En nationell bild – sammanfattning av vårt arbete

Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att skapa en översiktlig nationell bild av lärosätenas arbete med det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet. Vissa delar av vår rapportering riktar sig framför allt till regeringen och Utbildningsdepartementet, medan andra delar har skapats med sektorns fortsatta utvecklingsarbete i åtanke.