Så beskriver lärosätena läget

Kartläggningen, där lärosätena fick beskriva hur de arbetar med den pedagogiska utvecklingen, har vi delat in i sex analysområden. Här är en kort sammanfattning av innehållet. Hela kartläggningen når du på länken nedan.

· Systematiken är en utmaning när pedagogisk utveckling ska bidra till högskolans verksamhet

· Många lärosäten omorganiserar sitt högskolepedagogiska utvecklingsarbete

· Lärosätena värderar pedagogisk meritering olika

· Högskolepedagogisk utveckling innebär nya roller för studenter och lärare

· Brett utbud av pedagogisk kompetensutveckling och kollegialt lärande på lärosätena

· Samarbete pågår på många olika områden

Till Lärosätenas beskrivning – en kartläggning