Historien om pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan

Vilka reformer och samhällsförändringar har påverkat den pedagogiska utvecklingen i högskolan? Vår film ger en snabb överblick.