Lärosätenas beskrivning – en kartläggning

UKÄ gjorde en enkät där vi bad lärosätena beskriva hur de arbetar med högskolepedagogisk utveckling. Läs mer om hur kartläggningen gjorts under ”Information om kartläggningen” nedan. Sedan följer vår analys utifrån sex tematiska områden samt en sammanfattning av rektorernas syn på framtidsutmaningar. Längst ner hittar du hela kartläggningen att ladda ner om du vill läsa den som en helhet.