Nya roller för studenter och lärare

Högskolepedagogisk utveckling innebär nya roller för studenter och lärare

Vi har undersökt hur lärosätena arbetar med förnyade roller för studenter och lärare utifrån förhållningssätten studentcentrerat lärande och akademiskt lärarskap. Vår kartläggning visar att de flesta lärosäten arbetar med studentcentrerat lärande i någon del av sitt pedagogiska utvecklingsarbete, oftast i samband med kvalitetssäkring av utbildning eller som strategiskt mål för utbildningen på lärosätet. Vidare visar vår kartläggning att en tredjedel av lärosätena arbetar aktivt med förhållningssättet akademiskt lärarskap och att detta görs på tre huvudsakliga sätt: i lärosätesövergripande strategier, genom stödjande och främjande verksamhet från en högskolepedagogisk enhet, eller som del av pedagogiska meriteringssystem. En svårlöst fråga för området nya roller för lärare och studenter är att brist på resurser på vissa håll hindrar en omsättning från teoretiskt perspektiv till praktik.

Läs hela dokumentet om nya roller för studenter och lärare Pdf, 249.4 kB.