Organisation

Många lärosäten omorganiserar sitt högskolepedagogiska utvecklingsarbete

Relativt många lärosäten uppger att deras högskolepedagogiska utvecklingsarbete huvudsakligen är centralt organiserat. Det är vanligt att ha en centralt placerad enhet med en eller flera anställda personer med uppdrag att erbjuda högskolepedagogisk utbildning, konsultation, stöd och att driva utvecklingsprojekt. Ett flertal lärosäten nämner att de inom de senaste åren har ändrat organiseringen av, och/eller uppdraget för sitt högskolepedagogiska arbete. De anställda i den högskolepedagogiska utvecklingsverksamheten är ofta pedagogiska utvecklare och undervisande personal, och lektorer är relativt vanligt förekommande. Ett antal lärosäten beskriver att de utöver personalresurserna använder sig av pedagogisk infrastruktur, i form av lärsalar och lärplattformar, för att driva utvecklingsarbetet. Svårlösta frågor för området organisation är bland annat kontakten mellan ledning, högskolepedagogisk enhet och kärnverksamhet samt stabilitet och kontinuitet i organisationen.

Läs hela dokumentet om hur lärosätena organiserar sitt pedagogiska utvecklingsarbete Pdf, 228.4 kB.