Pedagogisk kompetensutveckling och kollegialt lärande

Brett utbud av pedagogisk kompetensutveckling och kollegialt lärande på lärosätena

Vi har undersökt hur lärosätena arbetar med pedagogisk kompetensutveckling, kollegialt lärande och andra utvecklingsfrämjande aktiviteter. Vår kartläggning visar att nästan alla lärosäten erbjuder sin undervisande personal någon form av gemensam kompetensutveckling i högskolepedagogik, oftast genom kurser, konferenser och konsultativt stöd från den högskolepedagogiska enheten. Relativt få lärosäten utlyser centrala medel till pedagogiska utvecklingsprojekt, och ännu färre har rutiner för att sprida projektens resultat i verksamheten. Inte många lärosäten nämner heller pedagogiska pris som en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet. Många lärosäten använder olika former av kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte för att utveckla pedagogiken. En svårlöst fråga för detta område är lärarnas möjligheter och incitament att ta del av det breda utbudet av aktiviteter för kompetensutveckling och lärande.

Läs hela dokumentet om kompetensutveckling och kollegialt lärande Pdf, 233.4 kB.