Om regeringsuppdraget

Genom en ändring i UKÄ:s regleringsbrev den 30 augusti 2018 fick myndigheten i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

I uppdraget ingick att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling.

Vi har samlat information om regeringsuppdraget på länken nedan:

Läs mer om regeringsuppdraget


Tillbaka till regeringsuppdragets huvudsida »