Samverkan och dialog med sektorn

Under regeringsuppdraget om pedagogisk utveckling i högskolan har vi aktivt fört samtal med sektorn för att få en djupare förståelse. Här delar vi med oss av den dialogen som skett på en mängd olika sätt och i olika sammanhang.