Fördjupande samtal med sju lärosäten och studentkårer

Vi har fört samtal med att sju lärosäten och studentkårer för att fördjupa vår kunskap om hur lärosätena arbetar med utvecklingsarbetet i praktiken; vilka fördelar de ser med att medvetet satsa på utvecklingen av högskolepedagogiken, hur man organiserar och styr ett sådant arbete och vilka utmaningar som finns.

Dessa samtal har varit viktiga för att skapa UKÄ:s beskrivning av den nationella bilden.

Förutom ett antal studentkårer har vi även träffat representanter för ledningen, pedagogiska utvecklare och lärare vid sju lärosäten:

  • Göteborgs universitet
  • Umeå universitet
  • Örebro universitet
  • Kungl. Tekniska högskolan
  • Blekinge tekniska högskola
  • Högskolan Dalarna
  • Sophiahemmet Högskola