Includekonferensen 2019

I mitten av maj arrangerades Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat inkluderande pedagogik och digitalisering. Konferensen samlade Sveriges universitet och högskolor för att diskutera breddad rekrytering och breddat deltagande.

UKÄ höll två föredrag på konferensen. Generaldirektör Anders Söderholm talade om Vägar till breddat deltagande. Andrea Amft, projektledare för regeringsuppdraget om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och Ulrika Thafvelin, utredare och medarbetare i regeringsuppdraget, berättade om sitt uppdrag. Nedan kan du ladda ner deras presentationer.