Medskick inför uppdraget

Vi samlade på oss en hel del input inför vårt uppdrag. Här har vi samlat de medskick vi fått.

NU-konferensen 2018

I en inledningsfas bad vi deltagarna på NU-konferensen 2018 (9–11 oktober) om input till projektet. De fick svara på frågan "Vad ska UKÄ prioritera i sitt uppdrag gällande högskolepedagogiskt utvecklingsarbete för att göra skillnad?". Mentimeterfrågan hölls även öppen några dagar efter konferensen så att fler kunde gå in och svara på frågan. UKÄ gjorde sedan en sammanställning av Mentimetersvaren. Båda dokumenten kan laddas ner nedan.

Ladda ner Mentimetersvaren från NU-konferensen 2018 Pdf, 2.5 MB.

Ladda ner UKÄ:s sammanställning av Mentimetersvaren från NU-konferensen 2018 Pdf, 189.3 kB.

Utskick till lärosätena

Vi gjorde ett utskick till lärosätena (rektorer, registratorer och studentkårer) där vi bad om medskick till projektet. Vi ställde två frågor:

  • Vad bör UKÄ prioritera i sitt uppdrag gällande högskolepedagogiskt utvecklingsarbete för att göra skillnad?
  • Är det något UKÄ särskilt borde tänka på i uppföljningen eller i arbetet med uppföljningen?

Studentdagen 2018

Vi frågade också studentkårsrepresentanter som deltog i Studentdagen den 7 december 2018 om vad vi skulle prioritera i vårt uppdrag. Nedan kan du ladda ner deras Mentimetersvar och en sammanställning av svaren.

Ladda ner Mentimetersvar från Studentdagen 2018 Pdf, 1.2 MB.

Ladda ner sammanställning av svaren från Studentdagen 2018 Pdf, 318.8 kB.

Medskick från Swednet och ITHU

Under arbetet med regeringsuppdraget har vi också fått in skrivelser som medskick till vårt arbete. Nedan kan du ladda ner medskick från Swednet, ett svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning och från ITHU, Nätverket för IT i högre utbildning.

Ladda ner medskick från Swednet Pdf, 126.2 kB.

Ladda ner medskick från ITHU Pdf, 420.6 kB.