Nätverkskonferens för kvalitetssamordnare

Nätverkskonferens för kvalitetssamordnare är en årlig konferens på något av Sveriges lärosäten som syftar till erfarenhetsutbyte och dialog kring kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högre utbildning och forskning. Andrea Amft, projektledare för regeringsuppdraget om högskolepedagogisk utvecklingsarbete, medverkade via videolänk på 2019 års konferens på Blekinge tekniska högskola 17–18 oktober. Hon presenterade en första lägesbild utifrån projektarbetet och förde dialog med närvarande kvalitetssamordnare. Bland annat ställde hon tre Mentimeterfrågor till kvalitetssamordnarna:

1. Finns det en koppling mellan högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och kvaliteten i den högre utbildningen?

2. Arbetar ni systematiskt med högskolepedagogisk utveckling för att stärka utbildningskvaliteten?

3. Vad fungerar bra/mindre bra på ditt lärosäte? Vad behövs på en nationell nivå?

Ladda ner kvalitetssamordnarnas svar Pdf, 2.3 MB.