Samråd med nyckelaktörer

Nedan följer en lista med personer vi samrått med under uppdragets gång.

 • Daniel Lindblom, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Simon Edström, vice ordförande för SFS
 • Max Scheja, professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet
 • Patricia Staaf, Malmö universitet, ordförande för Swednet och Åse Nygren, Blekinge tekniska högskola, styrelsemedlem Swednet
 • ITHU:s styrgrupp (se enskilda namn under Eftertexterna)
 • Sveriges universitets- och högskoleförbund, Marita Hilliges, generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Linda Gerén, utredare vid SUHF
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor och rektor för Luleå tekniska universitet samt ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande samt Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet, ledamot i SUHF:s arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande
 • Karin Åmossa, chefsutredare vid Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)
 • Jörgen Tholin, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet (VR)
 • Jan Gulliksen, professor, vice rektor för digitalisering vid Kungl. Tekniska Högskolan (KTH)
 • Martin G. Erikson, docent, chef för sektionen för pedagogisk utveckling och forskning vid Högskolan i Borås
 • Ebba Ossinannilsson, professor, vice ordförande för Sveriges riksorganisation för distansutbildning (SVERD)
 • Uppdraget presenterades även för landets rektorer på en rektorskonferens i Steningevik den 14 januari 2019