SVERDs höstkonferens

Svenska Riksorganisationen för distansutbildning (SVERD) höll 12–13 september 2019 en konferens i Stockholm med titeln ”The digital revolution is not about technology – it's about people”.

På konferensen medverkade UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm med ett föredrag: Om behovet av
högskolepedagogiska utvecklingsinsatser