Våra bedömningar och förslag

Hur kan vi – gemensamt och var för sig – och utifrån de roller vi har bidra till ett systematiskt, långsiktigt och hållbart pedagogiskt utvecklingsarbete för studentens lärande och för en högre utbildning som håller hög kvalitet?