Om våra bedömningar och förslag

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterar här ett antal förslag och bedömningar som vi hoppas ska skapa stabila förutsättningar för att stärka lärosätenas högskolepedagogiska utvecklingsarbete.

I korthet handlar våra förslag om en mer systematisk samverkan myndigheter emellan och ett tydliggörande av våra roller. Hur hänger våra respektive roller ihop och hur kan vi genom god samverkan och planering ömsesidigt stärka sektorns utveckling?

Som en följd av lärosätenas självständighet finns en risk för att frågor som till exempel det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet, och även andra frågor kring vilka det finns behov av nationell samling, fragmenteras över tid genom att insatser och aktörer inte samordnas och drar verksamheten i olika riktningar. Därför efterfrågar vi en nationell strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet som kan visa på en gemensam riktning och verka som en samlande kraft för sektorns eget arbete.

Även om våra bedömningar och förslag här presenteras under olika rubriker så är de menade att verka som en helhet och förstärka effekten hos varandra.