Statistik & analys

Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på högskoleområdet.

 

Analys och uppföljning

UKÄ publicerar regelbundet rapporter för att sprida fakta och kunskap om den svenska högskolan.

Officiell statistik om högskolan

Regeringen har utsett UKÄ att ansvara för officiell statistik om den svenska högskolan.

Lärosätenas effektivitet

UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas.