Officiell statistik om högskolan

Regeringen har utsett UKÄ att ansvara för officiell statistik om den svenska högskolan.

Sveriges officiella statistik

Det finns 29 myndigheter som är ansvariga för olika delar av Sveriges officiella statistik. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar systemet för den officiella statistiken. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för att:

  • statistiken är objektiv
  • statistiken dokumenteras
  • statistiken kvalitetsdeklareras

All officiell statistik har beteckningen eller symbolen Sveriges officiella statistik. Beteckningen eller symbolen får inte användas om statistiken har bearbetats vidare.

Hitta statistik i vår databas Högskolan i siffror

Vi publicerar statistik i bland annat vår statistikdatabas Högskolan i siffror:

Statistikdatabasen Högskolan i siffror

Vid sidan av den officiella statistiken publicerar UKÄ löpande också andra rapporter.

Se våra rapporter

Se våra statistiska meddelanden

Kvalitetsdeklarationer och statistikens framställan

För att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt dokumenterar vi hur den tagits fram. Från och med statistikåret 2016 redovisar vi denna dokumentation i form av kvalitetsdeklarationer. Deklarationen kompletteras också av dokumentationen om statistikens framställning.

Se dokumentation om statistiken

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för arbetet med officiell statistik på UKÄ:s analysavdelning Pdf, 36 kB.

Sekretesspolicy

Anvisningar för sekretess avseende statistik vid UKÄ:s analysavdelning Pdf, 33.4 kB.

Frågor om statistiken?

Välkommen att kontakta oss på e-post: analys@uka.se